two men facing each other while shake hands and smiling

Negocjacje z windykatorem – skuteczna spłata zadłużenia

Jedną z zasad windykacji polubownej są właśnie negocjacje. Reprezentant wierzyciela dąży do uregulowania powstałej zaległości, ale patrzy również na interesy dłużnika. Mediacje i negocjacje pozwolą dojść do porozumienia i ustalić korzystne dla obu stron warunki spłaty.

Nowoczesne podejście do długu

Długi są powodem do wielkiego wstydu. Dłużnik nie unika już spłaty powstałej zaległości, ale dąży do jej jak najszybszego uregulowania. Zmienia się świadomość Polaków dotycząca zarządzania finansami. Zdajemy sobie sprawę, że sami na długi zapracowaliśmy i nie zostaną nam one darowane. Należy się więc ich jak najszybciej pozbyć.

„Chcę spłacić zadłużenie” to najczęściej wypowiadane przez dłużników, którzy odpowiadają na wezwanie windykatora zdanie. Widać więc, że chcą podejmować współpracę. Zmieniło się też podejście do samych windykatorów. Dzisiaj uznaje się ich za wsparcie w ramach spłaty długów, a nie wrogów, którzy chcą odebrać ostatni grosz.

Windykacja polubowna

Etyka zawodowa windykatorów jasno kieruje ich działania na te w ramach windykacji polubownej. Oznacza to dojście do ugody z dłużnikiem i porozumienie, które będzie korzystne dla obu stron. Największym błędem dłużnika jest unikanie rozmów z windykatorem. Trzeba zrozumieć, że przedstawiciel firmy windykacyjnej jest nastawiony na prowadzenie negocjacji.

Oznacza to, że możliwe staje się dojście do porozumienia. To ogromna szansa dla dłużnika, by ustalić korzystne warunki spłaty zaległości. Negocjacje dają możliwość rozłożenia długu na raty lub zaprzestania naliczania kolejnych odsetek. Dzięki temu dłużnik nie zaburzy kondycji finansowej i będzie w stanie uregulować zaległość.

Negocjacje a może mediacje?

Negocjacje mogą odbywać się na neutralnym gruncie. Windykator kontaktuje się z dłużnikiem przez telefon, drogą mailową albo osobiście, jeśli dłużnik wyrazi na to zgodę. W negocjacjach nie musi uczestniczyć wierzyciel, dzięki czemu dłużnik swobodnie może ustalić dogodne warunki spłaty.

Mediacje są zaś formą próby dojścia do porozumienia obu stron. Polegają na spotkaniu dłużnika z wierzycielem. Chociaż podczas takiej rozmowy możliwe staje się wypracowanie kompromisów, to mediacje spotykane są o wiele rzadziej. Wszystko dlatego, że dłużnik nie ma najczęściej dobrych relacji z wierzycielem. Znacznie większy komfort odczuwa podczas rozmowy z windykatorem.

Skutki braku współpracy

Bezsprzeczny jest fakt, iż dłużnik powinien podjąć próby negocjacji z windykatorem. Unikanie kontaktu i brak porozumienia sprawi, że windykator szybko rozpocznie działania w ramach windykacji twardej.

Windykator skieruje sprawę do sądu, a po wydaniu werdyktu dług będzie odzyskiwany przez komornika. Zwiększy to koszty całego procesu, które niestety będzie musiał pokryć dłużnik. Ten nie będzie miał też możliwości ustalenia dobrych warunków regulowania płatności. Może to spowodować zaburzenie jego kondycji finansowej.

black stethoscope with brown leather case Previous post Pozbądź się żylaków! Dzięki pijawkom
human eye close-up photography Next post Suche oko? Sprawdź, jak go uniknąć