Weekend

WEEKEND — wyraz pochodzenia angielskiego (week-end, czyli koniec tygodnia) oznacza rodzaj wypoczynku zaczynający się w sobotę i trwający do poniedziałku’ rano oraz połączony z wyjazdem za miasto, w celu obcowania z przyrodą.

(…) Na wypoczynek świąteczny w Austrii wyjeżdża około 17 procent ludności miast, w Anglii liczba ta podnosi się do 30 procent ludności miast, podczas gdy w Polsce liczba ta waha się między 5 procent a 6 procent (…)
(„Turystyka”, Kraków 1963 r.)

Na pewno liczby powyższe są mocno przybliżone i w stosunku do naszego kraju — w dużym stopniu już nieaktualne. Niemniej, dużo trzeba jeszcze zrobić, by weekendy stały się u nas tak popularne jak w Anglii, by coraz więcej pracowników wyjeżdżało za miasto i by były coraz lepsze warunki do uprawiania tej formy wypoczynku.

Podobne wpisy