WARSZAWA-SANDOMIERZ- RZESZÓW-BARWINEK

Trasa przecina duży kompleks La-sów Starachowickich. 150 km Brody Fabryczne. Skrzyżowanie. Na zach. droga w górę rz. Kamiennej poprzez Staropolski Okręg Przemysłowy. 156 km Nietulisko Fabryczne 169 km Ostrowiec Świętokrzyski, m. Dalej na pd. trasa biegnie wsch. skrajem Gór Świętokrzyskich. Teren urozmaicony. 186 km Opatów, m. Połączenie ź trasą 16 Poznań – Sandomierz przez Kielce. Na pd zach. droga przez Iwaniska (13 km), gdzie skręt na pd. wsch. 16 km Ujazd z ruinami zamku Krzyżtopór. 27 km Klimontów, skąd na pn. powrót do trasy głównej (37 km). Trasa prowadzi na pd. wsch. przez Wyżynę Sandomierską, stanowiącą przedłużenie Gór Święto-krzyskich. Teren stosunkowo płaski, urozmaicony licznymi wąwozami rozcinającymi znacznej miąższości pokrywę urodzajnego lessu. Obszar rolniczy i sadowniczy. 196 km Lipnik. Za wsią koniec drogi przez Ujazd, Klimontów. 215 km Sandomierz, m. malowniczo-położone nad Wisłą, na wysokiej krawędzi Wyżyny Sandomierskiej. Koniec trasy 16 z Poznania. Po przekroczeniu Wisły trasa prowadzi na pd. 229 km Tarnobrzeg, m. woj. centrum Tarnobrzeskiego Okręgu Przemysłowego. Wjazd ul. Sandomierską. Wyjazd ul. Mickiewicza i Wisłostradą. 237 km Nagnajów. Skrzyżowanie. 6 km na pd. zach. Baranów Sandomierski. Trasa skręca na pd. wsch. Pro-wadzi przez rozległą i zróżnicowaną Kotlinę Sandomierską, której znaczną część porastają las W centralnej części zw. Płaskow żem Kolbuszowskim wzniesieni przekraczają 260 m npm. 275 km Kolbuszowa, m. Znana fabryka mebli. 308 km Rzeszów, m. woj. nad Wisłokiem. Wjazd od pn. ul Nowotki. Skrzyżowanie z trasą 12 Wrocław – Medyka. Wyjazd na pd zach. ul. 22 Lipca, Dąbrowskiego, Podkarpacką. Trasa prowadzi na pd: przez Po-górze Dynowskie rozcięte doliną Stobnicy. Za w. Babica przekracza Wisłok (327 km). Przed w. Lutcza (346 km) skręt na pd. w drogę drugorzędną. Wzniesienia przekraczają 550 m. 367 km Krosno, m. woj. nad Wisłokiem. Wjazd ul. Korczyńską. Świerczewskiego. Połączenie z trasą 9 Katowice – Bieszczady. 7 km na pn. Odrzykoń, ruiny zamków, miejsce akcji ,.Zemsty” A. Fredry. 7 km na pn. wsch. ..Prządki” ciekawy rezerwat skalny. 11 km na wsch. Haczów – kościół drewniany z XV w Na pd. zach. miejsca związane z działalnością Ignacego Łukasiewicza: 6 km Zręcin, 8 km Chorkówka, 13 km Bobrka 8 km na zach. Żarnowiec – muzeum biograficzne Marii Konopnickiej. Wyjazd ul. Lwowską. 372 km Miejsce Piastowe. Na pd. wsch. odchodzi trasa 9 w Bieszczady przez Sanok. Droga skręca na pd. zach , schodząc w dolinę Jasiołki. 384 km Dukla, m. Trasa wznosi się na teren Beskidu Niskiego. 399 km Barwinek 401 km. Przejście graniczne na Przełęczy Dukielskiej 500 m npm.

Podobne wpisy