Turysto! Wczasowiczu!

— Zachowaj ciszą w ośrodkach wczasowych, w lasach, na szlakach, plażach i w innych miejscach wypoczynku

— Nie zaśmiecaj tych miejsc, wrzucaj odpadki tylko do koszy czy śmietniczek

— Nie niszcz zieleni poprzez zrywanie, łamanie, deptanie, kaleczenie, wypalanie itp.

— Nie rozpalaj ognisk w miejscach odległych mniej niż 50 m od lasu czy pierwszych zarośli leśnych

— Nie ruszaj niewypałów i natychmiast melduj o nich najbliższemu posterunkowi Policji czy danej radzie narodowej

— Nie spożywaj alkoholu na wycieczce, wczasach czy w czasie innej formy wypoczynku.

W imieniu gospodarzy ziemi, na której wypoczywasz oraz krajoznawców, turystów i wczasowiczów — serdecznie dziękujemy za kulturalne zachowanie się.

Podobne wpisy