Regiony i rejony rekreacyjne

Na Pomorzu Gdańskim wyodrębnić można 9 regionów turystycznych, pokrywających się z regionami naturalnymi (J.Kondracki: Geografia fizyczna Polski. Warszawa 1965). Są to:

1. Pobrzeże Kaszubskie (razem z Trójmiastem)

2. Mierzeja Helska

3. Pobrzeże Słowińskie (tylko fragment)

4. Pojezierze Kaszubskie (oraz styk z doliną rzek: Łeby — Redy)

5. Pojezierze Starogardzkie (oraz styk z Borami Tucholskimi)

6. Pojezierze Iławskie (tylko fragment oraz styk z doliną Wisły)

7. Żuławy Wiślane

8. Wzniesienia Elbląskie

9. Mierzeja Wiślana oraz styk z tzw. Jantarowym Wybrzeżem (w znaczeniu turystycznym).

Cechy środowiska geograficznego podane zostały w II rozdziale. Natomiast tutaj omawia się regiony i rejony turystyczne, ich funkcje oraz szlaki turystyczne. Przy czym słowem „rejon turystyczny” przyjęto tu nazywać zespół miejscowości, w których m. in. skoncentrowane zostały ośrodki wczasowe, obiekty wypoczynku świątecznego, kąpieliska, ważne zabytki oraz w których występuje duży ruch turystyczny.

Podobne wpisy