Położenie, obszar, regiony naturalne

Województwo gdańskie zajmujące część Polski północnej stanowi zarazem fragment Niżu Środkowoeuropejskiego. Położone jest ono pomiędzy 53035′ a 54°50′ szerokości północnej oraz pomiędzy 17°27′ a 19°39′ długości wschodniej.-Powierzchnia jego wynosi 10 984 km2. Długość granic — 740 km, w tym: z woj. koszalińskim — 133 km, z woj. bydgoskim — 202 km, z woj. olsztyńskim — 144 km, i z ZSRR — 1 km oraz granice morskie — 260 km. Ludność województwa liczy 1 353 000 osób, a gęstość zaludnienia — 123 osoby na 1 km2. W skład województwa wchodzi 18 powiatów ( w tym 5 miejskich), na terenie których znajduje się 27 miast, 5 osiedli i 145 gromad.

Na obszarze województwa znajduje się 7 regionów naturalnych (lub ich fragmentów), posiadających bogate środowisko geograficzne. Są to:Pobrzeże Kaszubskie. Pas nadmorskich terenów ciągnących się od Jez. Żarnowieckiego i ujścia rz. Piaśnicy po Rozewie, Puck i Trójmiasto.

Charakteryzuje się piaszczystymi wydmami, wzniesieniami stanowiącymi tzw. kępy (Swarzewska, Pucka, Oksywska, Redłowska oraz podmokłymi terenami, tzw. błotami (Bielawskie Błoto, Mostowe Błoto). Spływają tędy do morza krótkie rzeki i potoki: Piaśnica (29 km), Czarna Wda, Płutnica, Reda (50,8 km), Zagórska Struga, Kaczy Potok, Potok Jelitkowski. Największym jeziorem jest tu Jez. Żarnowieckie (pow. 17,7 km2). Do regionu tego zaliczyć można też Mierzeję Helską (dł. 35 km, szer. do 3 km), aczkolwiek ostatnio określona ona została jako odrębny region naturalny. Pobrzeże Słowińskie, Tereny na zachód od Jez. Żarnowieckiego aż po Koszalin i Kołobrzeg, charakteryzujące się również pasami wydm, a także jeziorami pochodzenia zalewowego (Sarbsko, Łebsko, Gardno, Wicko), mokradłami w pobliżu tych jezior, rzekami spływającymi z Pojezierza Pomorskiego i wpadającymi do Bałtyku: Łeba (106 km), Łupawa (92 km), Słupia (156 km). Na terenach tych utworzono (1 11967 r.) Słowiński Park Narodowy, obejmujący m. in. Mierzeję Łebską oraz jeziora: Łebsko (pow. 75,3 km2, trzecie co do wielkości w Polsce), Gardno (25 km2), Dołgie Wlk. (150 ha), Dołgie Mł. (8 ha) i ich otoczenie. W granicach woj. gdańskiego znajduje się tylko fragment tego regionu (na zachód od ujścia Piaśnicy do Morza Bałtyckiego po brzegi jez. Łebsko).

Podobne wpisy