Kwiecień 2016

Turystyka

Port

Wyjazd z Dworca Morskiego przy ul. Jana z Kolna. Odrą w kierunku pn. obok stoczni — Kanał Dębicki — Duńczyca, — Kanał Przemysłowy — Parnica…